เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดสุนทรสถิต

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วัดสุนทรสถิต (วัดอำแพง) ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมออกหน่วยบริการ การสาธิตทำสบู่ดอกเกลือเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งแจกสบู่ดอกเกลือให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ