เข้าร่วมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายภาคการเกษตร กลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ณ เรือนสำราญ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี