คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป ในวันที่ 24 มีนาคม 2562

ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ส่งผลให้ภายใน 5 วันนับจากนี้ กกต.จะต้องพิจารณากำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการประชุมและกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 รวมทั้งต้องออกประกาศกำหนดวันรับสมัคร และจำนวน ส.ส.แต่ละเขตและทุกพรรคการเมืองจะถูกคิดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับจนถึงวันเลือกตั้ง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์