ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เป็นที่รักของประชาราษฏร์ จนได้รับการเทิดทูนว่า “องค์พระปิยมหาราช”  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โดยเฉพาะตำบลท่าฉลอม สถานที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ฯ ที่พระองค์ทรงได้พระราชทานจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้น เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย หรือ วันท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งถือเป็นการพระราชทานอำนาจให้พสกนิกรชาวสมุทรสาครได้ร่วมดูแลและพัฒนาบ้านเมือง ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นเป็นครั้งแรก