การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี ๒๕๖๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร กองนโยบายเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์ 02-6298975,02-6298973 หรือสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทั่วประเทศ