กิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณนิคมสหกรณ์โคกขาม ตำบลโคกขาม และนิคมสหกรณ์บ้านไร่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร