โครงการเมืองน่าอยู่ BIG CLEANING DAY

นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการเมืองน่าอยู่ BIG CLEANING DAY ถนนพระราม 2 และถนนเศรษฐกิจ 1 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัส ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร