ประกาศภัยแล้ง 14 จังหวัด แล้งหนักแต่มีแผนรับมือ

แล้งหนัก! แต่มีแผนช่วยเหลือ

📌 ขณะนี้ มี 14 จังหวัดที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเป็นเขตภัยแล้ง รวม 69 อำเภอ 420 ตำบล 3,785 หมู่บ้าน/ชุมชน

🔸 ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่
เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ รวม 22 อำเภอ 125 ตำบล 965 หมู่บ้าน

🔸 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่
นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา รวม 31 อำเภอ 215 ตำบล 2,151 หมู่บ้าน 20 ชุมชน

🔸 ภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่
กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา และอุทัยธานี รวม 16 อำเภอ 80 ตำบล 649 หมู่บ้าน

💁‍♂ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นห่วง 20 จังหวัดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ แต่ได้เตรียมการตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว มีแผนงานโครงการที่จะนำน้ำมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่างๆ

👏👏 ปัญหาในส่วนของการประปานครหลวง ประสบปัญหาน้ำกร่อย หรือน้ำมีความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ซึ่งความเข้มมีผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว ได้ประสานกรมชลประทานให้เริ่มมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อผลักดันน้ำเค็มกลับสู่ทะเลจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563

🙏 ขอความร่วมมือจากประชาชนและเกษตรกรให้สูบน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #PRD19 #ภัยแล้ง #น้ำเค็ม

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ