ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดเข้มมาตรการ ขอปชช.จากพื้นที่เสี่ยงกักตนเอง 14 วัน

 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ดำเนินการเพิ่มเติม 3 ด้าน คือ

  1. เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเต็มกำลังหรือ DMHTT ได้แก่ เว้นระยะระหว่างกัน สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ
  2. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงกักตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์ และให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์
  3. ปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กวดขันไม่ให้มีบ่อนการพนันโดยเคร่งครัด

📌📌 กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่กำหนดให้เป็น “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” ให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นใดที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
  2. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้กำหนดมาตรการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ ห้ามนั่งบริโภคในร้านระหว่างเวลา 21.00 – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยให้เป็นลักษณะของการจำหน่ายแล้วนำกลับไปบริโภคที่อื่น
  3. การเดินทางข้ามจังหวัด ให้ดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ บูรณาการและประสานการปฏิบัติ จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการ

* กรณีจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและมีแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ให้จังหวัดประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เตรียมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการบริหารจัดการ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่และชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้วย

 


ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
เวลา : 11.00 น. 05.01.64