ให้มะพร้าวเป็นสินค้าราคาควบคุม ปรับจาก 4 บาท เป็น 5 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พิจารณาให้มะพร้าวเป็นสินค้าควบคุม พร้อมเสนอ ครม.พิจารณาโดยเร็ว

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 2/2561 ว่าได้พิจารณาให้สินค้ามะพร้าว ทั้งมะพร้าวผลและมะพร้าวแห้ง เพิ่มเป็นสินค้าควบคุมลำดับที่ 53 และออกมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าควบคุม

  • ให้นำเข้ามะพร้าวผ่านได้ 2 ช่องทาง คือ ด่านกรุงเทพและด่านแหลมฉบัง
  • ให้ครอบคลุมการขนย้ายพื้นที่เป้าหมายที่อาจจะมีการลักลอบนำเข้า 5 แห่ง ได้แก่ ด่านสะเดา ด่านสตูล ด่านสุไหงโกลก ด่านสุราษฏร์ธานี และด่านชุมพร
  • การขนย้ายจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดโดยมะพร้าวผลจะต้องไม่เกิน 7 ตัน เนื้อมะพร้าวขาวไม่เกิน 2.5 ตัน และเนื้อมะพร้าวแห้งไม่เกิน 1.5 ตัน
  •  ส่วนการเคลื่อนย้ายที่มีปริมาณเกินข้อกำหนดจะต้องขออนุญาตการเคลื่อนย้าย เพื่อไม่ให้กระทบกับการขนย้ายมะพร้าวในประเทศ

💥💥  ทั้งนี้ จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว 💥💥

📌 สำหรับมาตรการดังกล่าวจะทำกรอบเป็นระยะเวลา 7 เดือน นับตั้งแต่ ครม.มีผลบังคับใช้ *
อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ราคามะพร้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น จากเดิมราคามะพร้าวลูกละ 4 บาท มาอยู่ที่ลูกละ 5 บาท

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์