อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมสำหรับเยาวชนในยุค 4.0

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร และเยาวลักษณ์ฟาร์ม จัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรสำหรับเยาวชนในยุค 4.0”  แก่ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน รวม 50 คน ณ เยาวลักษณ์ฟาร์ม ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และ ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การขยายพันธุ์และปลูกมะนาวนอกฤดูพร้อมแจกกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นพวงบ้านแพ้วให้กับนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม โดย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Slider