รู้ไว้ใช่ว่า! เลี้ยงดูบิดา/มารดา เกิน 60 ปี ก็ลดหย่อนภาษีได้ คนละ 30,000 บาท

สำหรับบุตรที่มีบิดา/มารดา เกิน 60 ปี สามารถนำข้อมูลของบิดา/มารดาไปหักลดหย่อนภาษีได้คนละ 30,000 บาท โดยบุตรที่มีพี่น้องหลายคน จะต้องตกลงใช้สิทธิได้เพียงคนเดียวเท่านั้น และไม่จำเป็นบิดามารดาจะต้องอยู่ที่บ้านเดียวกับผู้หักลดหย่อนภาษี และบิดามารดาจะต้องมีรายได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมสรรพากร

ที่มา : เครือข่ายประชารัฐ