สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายวิเชียร เจียระธรรม รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมอวยพรปีใหม่ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวอวยพรสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครและพนักงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562