เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Mahachai Flower Festival

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Mahachai Flower Festival” ณ ลานกิจกรรม ห้างเซ็นทรัล พลาซ่า มหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร