เข้าร่วมงานวันดินโลก World Soil Day 2018 ร่วมคิด ร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงานวันดินโลก World Soil Day 2018 ร่วมคิด ร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดงานดังกล่าว