เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day จังหวัดสมุทรสาคร ณ ลานจอดรถห้างบิ๊กซี มหาชัย ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร