เข้าร่วมการออกหน่วยบริการ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการออกหน่วยบริการ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วัดท่ากระบือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการลดต้นทุนการผลิตโดยการทำน้ำหมักชีวภาพจากนมสด พร้อมแจกน้ำหมักและเอกสารเผยแพร่แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน