ออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมการออกหน่วยบริการประชาชน แจกน้ำหมักกะทิชีวภาพ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ณ วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร