“อยู่ที่ไหน ก็เลือกต้ังได้” กกต.เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขต

กกต.เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ หรืออยู่นอกราชอาณาจักรแล้ว
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้ ต้องลงทะเบียนใหม่!

 

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.