สวนส้มฉีด “ยาปฏิชีวนะ” หวั่นผู้บริโภคดื้อยา

กรีนนิ่ง เป็นโรคของส้มที่เกิดจาก Bacterial like Organism โดยจะพบเชื้อนี้จะขึ้นอยู่ในท่อน้ำ ท่ออาหาร ของต้นส้ม ทำให้การลำลเียงน้ำและอาหารในต้นส้มทำได้ไม่ดี เกิดอาการใบเหลืองคล้ายอาการขาดธาตุสังกะสี ต่อมามีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึง พบว่ายาปฏิชีวนะสามารถช่วยรักษาโรคกรีนนิ่งได้ผลดี โดยมีการทดลองเปรียบเทียบยาปฏิชีวนะ 3 ชนิด คือ tetracycline, penicillin และampicillin พบว่า ampicillin ที่เป็นแคปซูลทั้งขนาด 250 และ 500 มิลลิกรัม ได้ผลดีที่สุด

แนวคิดนี้แพร่หลายอย่างรวดเร็ว ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะงานวิจัยหรือในห้องทดลอง เกษตรกรสวนส้มจำนวนมากนำวิธีการดังกล่าวมาใช้ แต่…ผลอีกด้านต่อสุขภาพของผู้บริโภค ผลกระทบตกค้างในสิ่งแวดล้อม ผลข้างเคียงของเกษตรชาวสวนในการได้รับยาปฏิชีวนะ ได้ส่งผลกระทบเกิดการดื้อยา กระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง เครือข่ายเภสัชกรชายแดนฯ และคณะทำงานได้ร่วมมือกันตรวจสอบสวนส้มในพื้นที่ชายแดนแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ที่มา : เภสัชกรชายแดน