สธ.เตือนอย่าแห่ซื้อ N95 ใช้ไม่ถูกวิธีช่วยอะไรไม่ได้ แนะหน้ากากอนามัยป้องกันได้ 50%

15 ม.ค.62- ที่ศูนย์การแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการแถลงข่าวการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากสภาพจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล โดยมี  นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายเถลิงศํกดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นพ.สุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และ นพ.กิติพงศ์ พนมยงค์หัวหน้ากลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ร่วมกันแถลงข่าว

นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ ร่วมปฏิบัติงาน และประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ พร้อมทั้งมีการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ทางโซเชียลมิเดีย ช่องทางอื่นๆ และ รพ.อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานจนกว่าสถานการณ์จะเบาลง โดยยกระดับจาก EOC ของกรมอนามัยที่เปิดมาตั้งแต่เริ่มพบปัญหาฝุ่นละออง เมื่อเดือนธันวาคม 2561 พร้อมทั้งกรมควบคุมโรค ได้ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด และจำนวนผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งมีการสื่อสารเตือนภัยให้ประชาชนทราบความเสี่ยงและป้องกันดูแลสุขภาพของตนเองได้ ซึ่งจะมีการดำเนินการจนกว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยดี

นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า เราพบข้อเท็จจริงว่าการใส่หน้ากาก N 95 แม้ว่าจะสามารถป้องกันได้กว่า 90 % แต่เวลาใส่ก็ต้องใส่ให้แน่นมากพอที่จะป้องกันก็สามารถป้องกันได้เยอะ หากใส่แล้วไม่อึดอัดใส่แล้วสบายดี นั่นแสดงว่าไม่ถูกวิธี ซึ่งหากใส่ไม่ถูกต้องก็แทบไม่มีผลในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก และเมื่อเทียบกับหน้ากากทั่วไปถือว่ามีราคาแพง อย่างไรก็ตามหน้ากากN95 ไม่ใช่เป็นเพียงคำตอบเดียว จริงๆมาตรการต่างๆ จะต้องเอามาประมวลและใช้ร่วมกัน ซึ่งหน้ากากอนามัยที่เราใช้ทั่วไป ก็สามารถป้องกันได้ส่วนหนึ่งจากงานวิจัยสามารถป้องกันได้ 50 % ซึ่งหากในช่วงที่รอรถเมล์ในช่วงที่มีฝุ่นละอองก็สามารถใช้ป้องกันได้ในระดับหนึ่ง และจากการวิจัยหากเอาทิชชู่เข้าไปอีก 3-4 ชั้นก็สามารถป้องกันได้มากขึ้นอีก  ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ซึ่งไม่อยากให้พี่น้องประชาชนตระหนกและไม่เร่งวิ่งหาซื้อหน้ากาก N 95

นายเถลิงศํกดิ์ กล่าวว่า จากการตรวจวัดทั้ง กทม .พบว่ามี เส้นทางจราจร 22 เขต มีค่าฝุ่นละอองเกินกว่าค่ามาตรฐาน จากการตรวจวัดในช่วง 7 โมงเช้า อยู่ที่ประมาณ 46-90 ไมโครกรัม แต่สถานการณ์ล่าสุดอยู่ที่ 18 ไมโครกรัม ซึ่งต้องเรียนว่าไม่ได้สูงตลอดทั้งวัน จะมีการขึ้นๆลงๆทั้งวัน ดังนั้นในการรับข้อมูลต้องตรวจเช็คดูว่าข้อมูลเหล่านั้นมาจากที่ไหน ซึ่งมีทั้งจากแหล่งที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้

พญ.พรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสุขภาพของประชาชน ซึ่งในเรื่องของฝุ่นละอองมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการทำงาน มีการเตรียมการมาตั้งแต่ช่วง พ.ย. ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าปลายธ.ค. ตอเนื่องมา ม.ค. กทม.จะมีสถานการณ์ที่ส่งผลต่อค่าฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งจากการทำงานร่วมกับทั้งทางกรมควบคุมมลพิษ และ กทม. มีการทำแผนเตรียมการ พบว่าตั้งแต่วันที่ 5ธ.ค. เริ่มมีการสะสมของตัวค่าฝุ่นละออง  ซึ่งได้ออกประกาศค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กแบ่งเป็น 5 สีตามระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นไปตามค่าคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง โดยสีส้มและสีแดงเป็นสีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยคุณภาพอากาศระดับสีส้ม (เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมและออกกำลังกายกลางแจ้ง กลุ่มเสี่ยงให้ลดการทำกิจกรรมและออกกำลังกายกลางแจ้ง แต่หากคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง (เกิน 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) เป็นระดับที่มีผลต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปควรลดหรืองด และกลุ่มเสี่ยงให้งดการทำกิจกรรมและออกกำลังกายกลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเมื่อออกนอกบ้าน หากมีอาการผิดปกติเช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็น

พญ.พรรณพิมล  กล่าวอีกว่า สำหรับการเลือกสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้น ขอให้ประเมินความเสี่ยงของตนเองว่ามีความเสี่ยงสูงหรือไม่ เช่น อาศัยอยู่ในพื้นที่และช่วงเวลาที่มีค่า PM 2.5 สูง และกลุ่มคนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ ต้องทำงานหนักกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน ๆ เช่น ตำรวจจราจรที่ทำงานกลางแจ้ง วินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง คนงานที่ทำงานก่อให้เกิดฝุ่น เป็นต้น ควรสวมใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ ตั้งแต่มาตรฐาน N95 ขึ้นไป และใส่ให้ถูกวิธีจึงจะป้องกันได้ กลุ่มที่มีโรคประจำตัวได้แก่ หอบหืด โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ควรขอคำปรึกษากับแพทย์ประจำตัว

ที่มา : ไทยโพสต์