สค.บูรณาการหลักสูตรเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรสำหรับเยาวชนในยุค 4.0

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ใน จ.สมุทรสาคร นำโดย สนง.ประมง จ.สมุทรสาครร่วมบูรณาการกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครและเยาวลักษณ์ฟาร์ม จัดอบรมนักเรียนจำนวน 50 คน ใน 10 โรงเรียน หลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรสำหรับเยาวชนในยุค 4.0” รุ่นที่ 2 ณเยาวลักษณ์ฟาร์ม ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการอบรม มีการแจกปัจจัยการผลิตแก่นักเรียนผู้เข้าอบรม ได้แก่ ไก่สามสายพันธุ์ คนละ 5 ตัว พันธุ์ปลากัด คนละ 2 ตัว กิ่งพันธุ์มะนาว คนละ 1 กิ่ง