ลงพื้นที่ติดตามผล การส่งมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต (SMEs เกษตร)

  

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผล การส่งมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ตามกิจกรรมการจัดตั้งหน่วยผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปต้นแบบในพื้นที่ ภายใต้โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรุปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของสภาเกษตรกรแห่งชาติกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน คือ กลุ่มผู้ใหญ่เจ้ยปลาสลิด ได้รับการสนับสนุนตู้อบลมร้อนเพื่ออบปลาสลิดกรอบ ไดร์เป่า และฟิล์มเพื่อใช้ซีลกระปุกน้ำพริกปลาสลิด