โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ประจำปีงบฯ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารความรู้ต่างๆ และแจกตัวอย่างน้ำนมหมักให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์