ร่วมพิธีลงนาม MOU กับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ โรงแรม ริชมอนด์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและสัมมนาเรื่อง “การค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprises 4.0” จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ณ โรงแรม ริชมอนด์ กรุงเทพมหานคร