ร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ ท่าน้ำหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 นายวรพงษ์ ชอบชื่น, นายทศพล เจริญสุขใส และนายพรชัย แสงสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานประมงจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล และโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจังหวัดสมุทรสาคร-มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ คลองชลประทานดี 7 ท่าน้ำหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร