ร่วมกิจกรรมสมุทรสาครรวมใจปลูกป่าชายเลน ตำบลบางหญ้าแพรก

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมสมุทรสาครรวมใจปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร