ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนตำบลเกษตรพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๖๖ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร