รับซื้อ “กระเทียมแม่ฮ่องสอน” แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด

จังหวัดสมุทรสาคร รับมอบ “กระเทียมแม่ฮ่องสอน” จากผู้แทนเกษตรกร 3,000 กิโลกรัม นำมาจำหน่ายเพื่อช่วยแก้ปัญหากระเทียมล้นตลาด ราคาตกต่ำ มีภาครัฐ-เอกชน ในจังหวัดให้การสนับสนุน

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีรับมอบกระเทียมจากนายนิคม คำมาปัน ผู้แทนเกษตรผู้ปลูกกระเทียมจาก จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 3,000 กิโลกรัม นำมาจำหน่ายใน จ.สมุทรสาคร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหากระเทียมล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ และนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมพิธี

สำหรับกระเทียมแม่ฮ่องสอน จำนวน 3,000 กิโลกรัม จะจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 67 บาท โดยมีภาครัฐและภาคเอกชนใน จ.สมุทรสาคร ให้การสนับสนุน ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน อำเภอละ 500 กิโลกรัม รวม 1,500 กิโลกรัม ดร.สุนทร วัฒนาพร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 800 กิโลกรัม นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 300 กิโลกรัม ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 250 กิโลกรัม นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 150 กิโลกรัม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 201,000 บาท

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการเพาะปลูกกระเทียมในทุก 7 อำเภอ เกษตรกรผู้ผลิต 5,989 ราย พื้นที่ปลูก 21,122 ไร่ โดยมีปริมาณผลผลิตกระเทียมสด ปีการผลิต 2560/61 จำนวน 70,070 ตัน ซึ่งกระเทียมแม่ฮ่องสอน เป็นกระเทียมพันธุ์ดี หลายจังหวัดเก็บไว้ใช้ทำพันธุ์สำหรับฤดูกาลผลิตต่อไป ด้วยคุณภาพการเก็บรักษายาวนาน มีกลิ่นหอมฉุน โดยรวมคือ “หอมฉุน กลีบเล็ก เก็บนาน”

ที่มา : http://www.sakhononline.com/news/2017/?p=6603