ผู้แทนกลุ่มแม่บ้านสตรีมุสลิมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้แทนกลุ่มแม่บ้านสตรีมุสลิม บ้านยือลาแป ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงานการเพิ่มผลผลิตมะนาว ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ของนายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร