ประชาสัมพันธ์กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมอบรมการจัดทำ QR Code ระบบตามสอบสินค้าเกษตร

นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่พบเกษตรกรเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมอบรมการจัดทำ QR Code ระบบตามสอบสินค้าเกษตร และเชิญชวนขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร