ธกส.เข้าหารือสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสู่กระบวนการพัฒนา

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.61 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ บุษยะกนิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ห้องประชุม 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าหารือเพื่อเตรียมนำ 600 องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าสู่กระบวนการพัฒนากับ ธกส.ก่อนเข้าถึงแหล่งเงินทุน และในโอกาสนี้ ธกส.ได้เชิญให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมจัดงาน “สานพลังปฏิรูปภาคเกษตรไทย โดยกลไกตลาดอย่างยั่งยืน” โดยนำผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรเข้าร่วมออกบูธ ระหว่างวันที่ 23 – 25 พ.ย.61 ณ เมืองทองธานี ด้วย

    


ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
ภาพ : วัชร มีแสงเงิน
อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต