ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล (ผลไม้หยี)

สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจัดทำโครงการเสริมสร้างอาชีพแก่เกษตรกร ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล (ผลไม้หยี) แก่เกษตรกรอำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการร่วมกับสโมสรโรตารีบ้านแพ้วและสโมสรอินเตอร์แรคท์วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร