จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเห็ดฟางและเห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจร

     

วันที่ 21 มกราคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR) จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการเพาะเห็ดฟางและเห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจร” ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการจัดอบรมฯ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญจาก TISTR ได้บรรยายขั้นตอนการเพาะเห็ด และฝึกปฏิบัติการทำอาหารแข็ง, การแยกเชื้อจากดอกเห็ด, การทำอาหารเหลวจากมันฝรั่งและอาหารสำเร็จ รวมไปถึงการเตรียมหัวเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างและการใส่เชื้อเห็ดป่าจากอาหารเหลวลงในต้นกล้า มีผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล/หมู่บ้านได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นจำนวนมาก

[smartslider3 slider=15]