จัดประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร