คณะทำงานพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ….. สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมเสริมทัพร่าง พ.ร.บ.ข้าวฯ

    

          เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 คณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ…..นำโดย นายสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานคณะทำงานพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ….. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายกฤชธนา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรการค้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ ร่วมให้ความคิดเห็น โดยคณะทำงานฯ เตรียมเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ในประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษปลูกข้าวแบบเกษตรกรรมยั่งยืนในแต่ละอำเภอที่มีพื้นที่ทำนาเกิน 25,000 ไร่ขึ้นไป และเสนอจัดตั้งกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนาทุนประเดิม 20,000ล้านบาท  ให้ชาวนามีสวัสดิการ บำนาญให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี และจะรีบเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาประกบร่างพ.ร.บ.ข้าวฯของรัฐบาลและ สนช.ต่อไป


ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
ภาพ : วัชร มีแสงเงิน
อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต