ข่าวประชาสัมพันธ์

2019
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=vrl2anqU-y0[/embed] สวก.จับมือสถาบันอาหาร เปิดตัวแอพพลิเคชั่น...
บิ๊กเต่าชี้ พระราม 2 ฝุ่น เกินค่าติดกันหลายวัน ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ประกาศเขตควบคุมได้ทันที ฝุ่น – เมื่อ...
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสั...
ปฏิทินฝึกอบรมสัมนาเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกร...
กกต.เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ หรืออยู่นอกร...
ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว เมื...
 “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับอิสราเอลจัดง...
15 ม.ค.62- ที่ศูนย์การแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการแถลงข่าวการเฝ้าระวังผลกระทบ...
จากความต้องการหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันอากาศที่มีค่ามลพิษสูงเกินมาตรฐานในขณะนี้ ทำให้ผู้บริโภคหาซื้อ...
กรมการค้าภายใน เตือนอย่าฉวยโอกาสกักตุน-ขึ้นราคาหน้ากากอนามัย ชี้โทษกักตุนจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เก...
วันที่14 มกราคมของทุกปี ” วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”  เป็นการกระตุ้นเตือนทุกภาคส่วนตระหนักถึง...
สำหรับบุตรที่มีบิดา/มารดา เกิน 60 ปี สามารถนำข้อมูลของบิดา/มารดาไปหักลดหย่อนภาษีได้คนละ 30,000 บาท โ...
             นางจันทนา มณีโชติ  ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผักหวานป่า จ.สระบุรี เปิดเผยว่า “กลุ่มเกษ...
2018
  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังง...
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโคร...
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการทำตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขายเงินล้าน ในวันเสาร์...
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายดะกัน อโลนี ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอล เ...
          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ทำบันท...
ยังคงกำหนดให้ “กัญชา” เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งการใช้เสพเพื่อความบันเทิงหรือสันทนาการยังเป็นคว...
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป...
รัฐเพิ่มสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมาจนถึงวันนี้ ร...
UCEP คืออะไร?  UCEP คือ นโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” Universal Coverage for Eme...
[embed]https://youtu.be/np4pIWzwO6A[/embed]                              โลโก้ภาษาไทย               ...
               เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 คณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ…..นำโดย นายสมศักดิ์ คุณ...
เมื่อวันที่ 5 พ.ย.61 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ นายภาสันต์ ...
   ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลสนับสน...
นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการนำปฏิรูปภาคการเกษตรของสภาเก...
💥💥กรมประมง ชี้แจง สหรัฐอเมริกา ไม่ได้ห้ามนำเข้า “น้ำปลาไทย” ทั้งระบบ และไม่ได้สุ่มตรวจพบสารก่อมะเร็ง...
ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พิจารณาให้มะพร้าวเป็นสินค้าควบคุม พร้อมเสนอ ครม.พิ...
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและคณะเข้าพบหารือกับนาย...
[video_embed name="ผู้ปลูกสับปะรดพร้อมเปลี่ยน"]          นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพ...
[video_embed name="เปิดป่าเพื่อชุมชน"] “จากข้อเสนอสภาเกษตรกรฯที่ให้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจได้ ทส.กำลังแ...
วันที่ 20 กันยายน 2561  เวลา 09.30 น. นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมลง...
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัต...
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยด้วยความกังวลใจว่า เมื่อครั้งความตกลง “หุ...
เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบ...
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดโอกาสให้สภาเกษตร...
เมื่อวันที่ 21 - 22 ส.ค.2561 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ไ...
เปิดตัวบริการใหม่!! สมัครสมาชิก กอช./ส่งเงินออมได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกจุด กว่า 13,000 แห่งทั่วปร...
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครโควต้า “นักเรียนโครงการศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นบุตรหลานเกษตรกรกำลังจะสำเร็จ...
2017
พลาดไม่ได้สำหรับโครงการดีๆของผู้ประกอบการ SME ในงาน 1 วันกับเส้นทางสร้างความรวย เป็นตัวช่วยยกระดับสิ...