ข่าวประชาสัมพันธ์

2018
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายดะกัน อโลนี ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอล เ...
          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ทำบันท...
ยังคงกำหนดให้ “กัญชา” เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งการใช้เสพเพื่อความบันเทิงหรือสันทนาการยังเป็นคว...
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป...
รัฐเพิ่มสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมาจนถึงวันนี้ ร...
UCEP คืออะไร?  UCEP คือ นโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” Universal Coverage for Eme...
[embed]https://youtu.be/np4pIWzwO6A[/embed]                              โลโก้ภาษาไทย               ...
               เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 คณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ…..นำโดย นายสมศักดิ์ คุณ...
เมื่อวันที่ 5 พ.ย.61 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ นายภาสันต์ ...
   ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลสนับสน...
นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการนำปฏิรูปภาคการเกษตรของสภาเก...
💥💥กรมประมง ชี้แจง สหรัฐอเมริกา ไม่ได้ห้ามนำเข้า “น้ำปลาไทย” ทั้งระบบ และไม่ได้สุ่มตรวจพบสารก่อมะเร็ง...
ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พิจารณาให้มะพร้าวเป็นสินค้าควบคุม พร้อมเสนอ ครม.พิ...
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและคณะเข้าพบหารือกับนาย...
[video_embed name="ผู้ปลูกสับปะรดพร้อมเปลี่ยน"]          นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพ...
[video_embed name="เปิดป่าเพื่อชุมชน"] “จากข้อเสนอสภาเกษตรกรฯที่ให้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจได้ ทส.กำลังแ...
วันที่ 20 กันยายน 2561  เวลา 09.30 น. นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมลง...
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัต...
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยด้วยความกังวลใจว่า เมื่อครั้งความตกลง “หุ...
เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบ...
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดโอกาสให้สภาเกษตร...
เมื่อวันที่ 21 - 22 ส.ค.2561 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ไ...
เปิดตัวบริการใหม่!! สมัครสมาชิก กอช./ส่งเงินออมได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกจุด กว่า 13,000 แห่งทั่วปร...
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครโควต้า “นักเรียนโครงการศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นบุตรหลานเกษตรกรกำลังจะสำเร็จ...
2017
พลาดไม่ได้สำหรับโครงการดีๆของผู้ประกอบการ SME ในงาน 1 วันกับเส้นทางสร้างความรวย เป็นตัวช่วยยกระดับสิ...
[pdf-embedder url="http://www.nfc-skn.org/wp-content/uploads/2017/08/ข้อมูลปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที...
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่หรือทายาทเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้ต้องไม่...
ขอเชิญเกษตรกรมีส่วนร่วมครั้งสำคัญกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย การเสนอความคิดเห็นต่อ  ร่างอนุบัญญัติ พรบ...
2016
[pdf-embedder url="http://www.nfc-skn.org/wp-content/uploads/2016/12/ประชาสัมพันธ์องค์กรเกษตรกร_resi...
ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 20(4) ให้สำนักงานสภาเกษตรกร แห่งชาติมีอำนาจหน้าที...
จดหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ถึงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เกี่ยวกับการเตรียมเฝ้าระวัง...
ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบ  จากการเ...
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558-2559
ตามมาตรา 20(4)   แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 บัญญัติให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมี...