ข่าวประชาสัมพันธ์

2019
14 สิงหาคม 2019
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมัต...
2 สิงหาคม 2019
  เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะสมาคมผู้ประกอบการพืชผักและผลไม้ไทย ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลู...
1 สิงหาคม 2019
  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการและพนักงานสำนักกิจการสภาและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมหา...
11 กรกฎาคม 2019
[su_youtube_advanced url="https://youtu.be/UesOANp1kMg"]             นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพืชไร่ ครั้งที่ 2/2562 มีเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาเ...
11 กรกฎาคม 2019
[su_youtube_advanced url="https://youtu.be/ddKZnTbdous"]             เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะบุคคล และเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นซึ่งผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการ...
25 มิถุนายน 2019
ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิ...
22 มิถุนายน 2019
สภาเกษตรกรฯลงนามบันทึกร่วมกับดีป้า หวังส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลภาคการเกษตร เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...
21 มิถุนายน 2019
สภาเกษตรกรร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดเสวนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 5” ณ จังหวัดศรีสะเกษ    ระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลง...
17 มิถุนายน 2019
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ได้เข้าพบ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือถึงแนวทางการกำจัดด้วงเจาะเมล็ดมะม่วง (mango seed weevil) เนื่องจากหน่วยงานตรวจสอบสินค้าของสาธารณ...
10 มิถุนายน 2019
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมหารือร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งตัวแทนจากโรงพยาบาลทั้ง 4 ภูมิภาค จนนำไปสู่การลงนามบันทึก...
6 มิถุนายน 2019
วันนี้ 7 มิถุนายน 2562  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคณะทำงานพร้อมด้วย คณะกรรมการอาหารและยา สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และเจ้าพนักงานจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพังโคน เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าของสถานที่ปลูกกัญชาท...
5 มิถุนายน 2019
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 4 มิ.ย. 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์...
4 มิถุนายน 2019
บอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ อนุมัติงบ 80 ล้านบาท ให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ และกระทรวงมหาดไทย จัดเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่เป็นบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ พร้อมเชิญชวนเกษตรกรสมาชิก 5.5 ล้านคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอา...
2 มิถุนายน 2019
“กฤษฎา” ชี้ต้องรื้อโครงสร้างภาคเกษตรใหม่ ให้มีแผนการผลิตต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ระบุหมดยุคแล้วที่รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ด้วยการออกมาตรการพยุงราคาสินค้าที่สูงกว่าท้องตลาด เพราะใช้งบประมาณมหาศาล ย...
1 มิถุนายน 2019
สภาเกษตรกรฯ กรมการแพทย์แผนไทยฯ อย.ร่วมหารือแนวทางขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าว...
1 มิถุนายน 2019
กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (อบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2562) (คลิกดูรายละเอียด) ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนไหนที่สามารถปรุง ห...
15 พฤษภาคม 2019
กรมการข้าวร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย เตรียมเปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 6 จังหวัด  อย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนในวันศุ...
13 พฤษภาคม 2019
สภาเกษตรฯเร่ง สธ.ต้องสร้างมาตรฐานน้ำมันกัญชาทุกสูตร อย่าใช้แค่ดุลยพินิจของจนท. เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 พฤษภาคม ที่อาคาร 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำเครื...
13 พฤษภาคม 2019
สำนักกิจการสภาและวิชาการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานที่ปรับระดับตำแหน่งเป็นระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” ณ จังหวัดสมุทรสงคราม    เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักกิจกา...
25 เมษายน 2019
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งโชว์ผลงาน ไตรมาส 3 หนุนสุดตัว เตรียมส่งเสริม SME แปรรูปกัญชา ตั้งคณะทำงานศึกษาการแปรรูปกัญชา เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีและอุตสาหกรรมยา คาดชัดเจน 1-2 เดือนนี้ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสร...
25 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 62  ครม. เห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนี้ และไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. วงเงิน 1,232 ล้านบาท โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2...
22 เมษายน 2019
  รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒   • วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาต...
10 เมษายน 2019
ยังคงเป็นกระแสที่มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการให้สิทธิปลูกกัญชา เพื่อใช้ในการแพทย์ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ซึ่งระบุให้ “กัญชา” และ “กระท่อม” สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อรักษาโรค...
4 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเปิดงานโครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ โรงแรมพี.ซี.พาเลซ จังหวัดสกลนคร ว่า “กัญชา” เป็นพืชสมุนไ...