ข่าวประชาสัมพันธ์

2019
10 เมษายน 2019
ยังคงเป็นกระแสที่มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการให้สิทธิปลูกกัญชา เพื่อใช้ในการแพทย์ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ซึ่งระบุให้ “กัญชา” และ “กระท่อม” สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อรักษาโรค...
4 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเปิดงานโครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ โรงแรมพี.ซี.พาเลซ จังหวัดสกลนคร ว่า “กัญชา” เป็นพืชสมุนไ...
3 เมษายน 2019
"ประพัฒน์"เร่งขับเคลื่อนงาน"กัญชา"ก่อนหมดเวลาขึ้นทะเบียน ช่วยเกษตรกร ยกระดับสู่การแพทย์ ไม่หลอกปลูกสร้างความร่ำรวย 31 มีนาคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ(สกช.) ได...
1 เมษายน 2019
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกร ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ตลอดเดือนเมษาย...
1 เมษายน 2019
  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ(สกช.)จัดโครงการขับเคลื่อน “การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” โดยกระจายทั่วประเทศ เริ่มเวทีแรกที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ...
27 มีนาคม 2019
สรุปข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร (อย่างไม่เป็นทางการ) จังหวัดสมุทรสาคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 422,983 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 323,781 คน คิดเป็น 76.50 % บัตรดี 301,428 บัตร คิดเป็น 93.10 % บัตรเส...
26 มีนาคม 2019
“พรรคใดจะสามารถตั้งรัฐบาลได้” คำถามนี้ดูแล้วเหมือนจะตอบง่าย แต่พอจะตอบจริงก็ดูยาก หลายคนยังดูไม่ออกกับ"อนาคตของประเทศไทย"  แล้ว "อนาคตทิศทางสินค้าเกษตรไทย" จะเป็นอย่างไรในเมื่อว่าที่รัฐบาลใหม่ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (...
26 มีนาคม 2019
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ให้แจ้งเหตุเพื่อรักษาสิทธิ ภายใน 31 มี.ค.นี้ 📌 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่ากรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เนื่...
20 มีนาคม 2019
ด้วยรูปแบบชีวิตทันสมัยของคนรุ่นใหม่ อะไรๆ ก็เร่งรีบสะดวกรวดเร็วไปเสียหมด ไม่เว้นแม้แต่การรับประทานอาหารคนส่วนใหญ่ก็ยังนิยมบริโภคเป็น “อาหารจานด่วน” ที่สะดวกเหมาะสมกับชั่วโมงเร่งรีบ ทำให้อาหารเวฟ เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ตรง...
13 มีนาคม 2019
ใช้สิทธิ์ลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง ** วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ** ณ บริเวณเลือกตั้งกลาง ที่ท่านได้เลือกไว้จากการลงทะเบียน ขั้นตอนปฏิบัติในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร ส.ส. ในเขตเลือกตั้งตามทะเบ...
13 มีนาคม 2019
          นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23...
12 มีนาคม 2019
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2019) ...
11 มีนาคม 2019
วันนี้ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง...
11 มีนาคม 2019
ผู้จัดการสุดสัปดาห์- การขับเคลื่อน “เครือข่ายเกษตรกร” ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ที่มีโต้โผอย่าง “ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์” ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นับเป็นเรื่องท้าทายด้วยกฎกติกาที่ซับซ้อน และยิ่งน่าจับตาเมื่อ “สภ...
8 มีนาคม 2019
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ประเทศไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัล STOP IUU FISHING AWARD ครั้งที่ 3 ที่กรมประมงได้ส่งเข้าประกวดกับองค์กร International MCS Network. รางวัล STOP IUU FISHING AWARD เป็นรางวัลที่ มอบให้กับ...
8 มีนาคม 2019
"วันสตรีสากล" ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี (อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ) เป็นวันที่กรรมกรสตรีโรงงานทอผ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงการเอาเปรียบกดขี่ขูดรีด ทารุณ จากนายจ้าง ที่เห็นผลผลิตสำคัญกว่าช...
5 มีนาคม 2019
มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน เพาะปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม และการบำบัดรักษาทางการแพทย์ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อ...
1 มีนาคม 2019
 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยายเรื่องการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงในทางการแพทย์และอาหาร พร้อมระบุ จะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในอนาคตอันใกล้นี้ เพียงรอขั้นตอนตามกฎหมาย ที่สภาเกษตรกรจะนำร่องโดยภาค...
28 กุมภาพันธ์ 2019
ตามที่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทำให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ และประชาชนหลายภาคส่วนให้ความสนใจในกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ...
27 กุมภาพันธ์ 2019
ทันทีที่กฎหมายนิรโทษ ผู้ครอบครองกัญชา มีผลบังคับใช้ 27 ก.พ.นี้ ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ต้องนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแจ้งภายใน 90 วัน ทั้งหน่วยงานรัฐ แพทย์ เกษตรกร ผู้ป่วย ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ล่าสุดสำนั...
27 กุมภาพันธ์ 2019
ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขนิรโทษครอบครองกัญชา ใครมีให้แจ้งขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ (27 ก.พ.62) วันนี้ (27 ก.พ.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองจาก พ.ร.บ.ยาเสพติด...
27 กุมภาพันธ์ 2019
นายธวัชชัย ถนอมลิขิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า วันนี้ (25 ก.พ. 62) เดินทางไปยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชะลอร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. .... (อยู่ระหว่าง...
22 กุมภาพันธ์ 2019
[embed]https://youtu.be/Tk0b_uik80Q[/embed]           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่เปิดทางให้ใช้พืชกัญชา–กระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ประกาศใ...
21 กุมภาพันธ์ 2019
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=vrl2anqU-y0[/embed] สวก.จับมือสถาบันอาหาร เปิดตัวแอพพลิเคชั่น Food Safety ด้วยเทคโนโลยี AR ทางเลือกใหม่ ของการบริโภคอาหารแบบปลอดภัย หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Safe Food For All เป็...