ข่าวการเกษตร

2019
10 เมษายน 2019
ในพื้นที่ อ.สามร้อยยอด ปราณบุรี และหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นแหล่งใหญ่ในการผลิตขนุนในประเทศไทย มีทั้งพันธุ์ทองประเสริฐ เพชรราชา และมาเลย์ ทำให้พ่อค้ามีการตั้งล้งรับซื้อทั้งขนุนสดผลอ่อน และผลแก่ อย่าง ประสิทธิ์ สกุณ...
10 เมษายน 2019
เกษตรกรในเวียดนามได้หันมาปลูก "ขนุนไทย" เนื่องจากมีความต้องการเพิ่มขึ้น ทั้งในเมืองจีน และ เพื่อรองรับอนาคตของ เนื้อสัตว์ทางเลือก Plant-Based Protein โดยเริ่มทยอยปลูกแทนข้าวในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง   เนื้อสัต...
1 เมษายน 2019
วันที่ 1 เม.ย. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดสดหาดใหญ่ จ.สงขลา ในช่วงหน้าแล้งของปีนี้พบว่าขณะนี้ราคามะนาวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเท่าตัว โดยสูงสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 120 บาท รองลงมา 90 บาท และต่ำสุด 80 บาท ซึ่งเป็นราคาขายส่งแล...
27 มีนาคม 2019
องค์การเภสัชกรรมเผยต้นอ่อนกัญชาเติบโตดีทั้ง 3 สายพันธุ์ จ่อปลูกแบบกลางแจ้งแบบกรีนเฮาส์เพิ่มเติม แต่ยังต้องศึกษาวิจัย ยันเดินหน้าทำสารสกัดทางการแพทย์เพื่อรักษาโรค ส่วนกัญชาเสรีต้องรอความชัดเจนรัฐบาลชุดใหม่ อนาคตอาจร่วมกลุ...
26 มีนาคม 2019
‘Kandol’ โครงการเพาะปลูกข้าวบรูไน ของภาคเกษตรไทย คนบรูไน ปลูกข้าวได้เพียง 4.5% ของปริมาณที่บริโภคเท่านั้น จึงต้องชวนคนไทยไปปลูก โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวให้ถึงร้อยละ 20 ในปี 2563 ในปัจจุบัน บรูไนนำเข้าข้าวจากทั...
13 มีนาคม 2019
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา(FDA) ประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ว่า จะยกเลิกการแจ้งเตือนการนำเข้าของปี 2559 ที่ป้องกันไม่ให้ปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรมสู่สหรัฐอเมริกา ซึ่งปลาแซลมอนได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมเพื...
13 มีนาคม 2019
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเดินหน้าใช้กลไกการบริหารจัดการน้ำ ให้ทุกหน่วยงานเร่งถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้อยู่รอดได้ในช่วงหน้...
11 มีนาคม 2019
คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ พิจารณาเพิ่มเติมอนุญาตให้สัตวแพทย์ใช้รักษาโรคในสัตว์ได้ แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน สามารถปรุง สั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม เพื่อรักษาโรคได้ในสถานพยาบาลเอกชนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล และอนุญาตให...
8 มีนาคม 2019
เกษตรกรรม ถือเป็นรากฐานของประเทศไทย ซึ่งการพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพสูงขึ้น จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน และหนึ่งในการพัฒนาเกษตรกรในยุค 4.0 คือการยกระดับสู่ Smart Farming โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์...
7 มีนาคม 2019
สุดอนาถอีกชาวไร่กระเทียมเมืองสามหมอก ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฯ ชี้แนวโน้มราคากระเทียมปีนี้ทรุดอีกซ้ำรอยปีที่แล้วอีก เพราะไร้เงาพ่อค้าไปซื้อผลผลิตทำให้ราคาดิ่งลง กระเทียมแห้งเหลือ กก.ละ 20 บาท ขณะที่ต้นทุน ระบุสาเหตุกระเที...
7 มีนาคม 2019
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศความร่วมมือในงานวิจัยระยะเวลาสองปีร่วมกับไอบีเอ็ม เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในประเทศไทย โดยสวทช. และไอบีเอ็ม ร่วมด้วยกลุ่มมิตรผล ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่เป็นอันดับสามของโล...
1 มีนาคม 2019
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 ได้รวมตัวกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้ายื่...
28 กุมภาพันธ์ 2019
สวทน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ เทสโก้ โลตัส เตรียมนำผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพในอนาคต จำนวน 14 ชนิด สู่ประชาชน จากผลสำเร็จภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง ระยะที่ 1 ปี งบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 20 ก.พ.62 ที่มหาวิทยาลัย...
28 กุมภาพันธ์ 2019
ธ.ก.ส.ได้พาคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรักษ์ อ.ระมาด จ.ตาก ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จนเป็นที่ร...
27 กุมภาพันธ์ 2019
สภาเกษตรประเทศไต้หวันได้ตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์หมูจากประเทศเวียดนาม ไต้หวันจึงยกระดับการตรวจนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเข้มข้น เนื่องจากว่านั่นเป็นสัญญาณว่า การระบาดของโรคจากประเทศจีนทา...
21 กุมภาพันธ์ 2019
บริษัท ฮุนได (กัมพูชา) เตรียมพร้อมกับเครื่องมือและเทคโนโลยีทรีทเม้นท์ไม้ผลก่อนการส่งออกที่จังหวัดกำปงสปือ ประเทศกัมพูชา พร้อมตรวจสอบโดยกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง กรมวิชาการเกษตร ประจำประเทศกัมพูชา เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพ...
1 กุมภาพันธ์ 2019
กรมพัฒนาที่ดิน สั่งการสถานีพัฒนาที่ดิน 37 แห่งที่มีเกษตรกรเข้าร่วมในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ให้พัฒนาที่ดินเร่งทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว ไม่ให้เผาตอซังข้าวโพ...
1 กุมภาพันธ์ 2019
เล็งกำหนดโควตาการเกษตร ทุกสินค้าใช้ตลาดนำการผลิตหวังแก้ปัญหาด้านราคา สั่งทูตเกษตร ต่างประเทศหาข้อมูลใช้ยางพาราแทนโพลิเมอร์ทำลานจอดรถ ส่งเดือนหน้า ขณะที่ สนธิรัตน์ ดันสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ไทยเป็นมหาอำนาจภาคเกษตร   นายกฤษ...
14 มกราคม 2019
ตามที่มีการแชร์เตือนให้ระวังการกินปลาทูนึ่ง เพราะมีสารกันบูดและทำให้เป็นมะเร็งที่มือตามภาพที่แชร์กันนั้น ❌ ข้อมูลนี้ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ เนื้อเรื่องยังไม่สามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนบุคคลที่ชัดเจนได้ว่าเกิดอาการป่วยอย่างไร ...
2018
21 พฤศจิกายน 2018
กรีนนิ่ง เป็นโรคของส้มที่เกิดจาก Bacterial like Organism โดยจะพบเชื้อนี้จะขึ้นอยู่ในท่อน้ำ ท่ออาหาร ของต้นส้ม ทำให้การลำลเียงน้ำและอาหารในต้นส้มทำได้ไม่ดี เกิดอาการใบเหลืองคล้ายอาการขาดธาตุสังกะสี ต่อมามีงานวิจัยของมหาวิ...
24 ตุลาคม 2018
สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าว และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเป็นสินค้าควบคุม เพื่อใช้มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายต้องแจ้งรายละเอียด ฝ่าฝืนติดคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน นายอำนาจ มณีแดง ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ...
24 ตุลาคม 2018
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้แทนกลุ่มแม่บ้านสตรีมุสลิม บ้านยือลาแป ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงานการเพิ่มผลผลิตมะนาว ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ข...
17 ตุลาคม 2018
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกประชุมทูตเกษตรประจำภูมิภาคยุโรปจาก 4ประเทศ คือ อิตาลี เบลเ...
25 กันยายน 2018
พาณิชย์แจงปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ คุมเข้มขบวนการลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำว่า กรณีการกำหนดราคากลางมะพร้าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ...