กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเทคนิคการทำตลาดออนไลน์เพิ่มยอดขายเงินล้าน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการทำตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขายเงินล้าน ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส อ.เมือง จ.สมุทรสาครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถสร้าง content ให้โดนใจ Update เทคนิคใหม่ๆ ของ facebook Instragram [email protected] เทคนิคการโฆษณาอย่างมืออาชีพ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พิจารณาเห็นว่ากรฝึกอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่าน จึงขอเชิญท่านสมัครเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสมัครได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม(คลิ๊ก)

การฝึกอบรมครั้งนี้ มีทั้งทฤษฎีและ Workshop ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำ

  1. โน๊ตบุ๊ค พร้อมสายชาร์ต
  2. ปลั๊กพ่วง

ที่มา : กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม